Tin chi tiết

Trong đợt hội thao lần này, lực lượng Tự vệ của Học viện gồm 22 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia 4 nội dung: Môn chính trị; kỹ thuật tháo lắp súng; ba môn phối hợp quân sự (bắn súng CKC, ném lựu đạn, chạy vũ trang); môn hậu cần, băng bó cứu thương. Kết thúc Hội thao, lực lượng Tự vệ Học viện giành 02 giải Ba môn Chính trị: 01 giải toàn đoàn và 01 giải cá nhân (chiến sĩ Hoàng Khánh Lam).

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG

LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ QUẬN THANH XUÂN NĂM 2017

 

Trong 02 ngày 29/8 và 31/8/2017, lực lượng Tự vệ Học viện Chính trị khu vực I đã tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ Quận Thanh Xuân năm 2017 do quận Thanh Xuân tổ chức.

 

Tham dự Hội thao có lực lượng dân quân, tự vệ của các phường, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân.

 

 

Lực lượng tự vệ Học viện Chính trị khu vực I tại Hội thao

 

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân, tự vệ quận Thanh Xuân được tổ chức thường niên nhằm đánh giá quá trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ các phường, cơ quan, tổ chức; qua đó, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy tổ chức huấn luyện của cán bộ các cấp, tăng cường sự gắn bó giữa các phường và cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Trong đợt hội thao lần này, lực lượng Tự vệ của Học viện gồm 22 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia 4 nội dung: Môn chính trị; kỹ thuật tháo lắp súng; ba môn phối hợp quân sự (bắn súng CKC, ném lựu đạn, chạy vũ trang); môn hậu cần, băng bó cứu thương. Kết thúc Hội thao, lực lượng Tự vệ Học viện giành 02 giải Ba môn Chính trị: 01 giải toàn đoàn và 01 giải cá nhân (chiến sĩ Hoàng Khánh Lam).

 

 

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Thanh Xuân là một phong trào giúp lực lượng Tự vệ của Học viện không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng khả năng sử dụng, làm chủ các loại vũ khí, khí tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG

LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ QUẬN THANH XUÂN NĂM 2017

 

Trong 02 ngày 29/8 và 31/8/2017, lực lượng Tự vệ Học viện Chính trị khu vực I đã tham gia Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ Quận Thanh Xuân năm 2017 do quận Thanh Xuân tổ chức.

 

Tham dự Hội thao có lực lượng dân quân, tự vệ của các phường, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân.

 

 

Lực lượng tự vệ Học viện Chính trị khu vực I tại Hội thao

 

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân, tự vệ quận Thanh Xuân được tổ chức thường niên nhằm đánh giá quá trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ các phường, cơ quan, tổ chức; qua đó, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy tổ chức huấn luyện của cán bộ các cấp, tăng cường sự gắn bó giữa các phường và cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Trong đợt hội thao lần này, lực lượng Tự vệ của Học viện gồm 22 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia 4 nội dung: Môn chính trị; kỹ thuật tháo lắp súng; ba môn phối hợp quân sự (bắn súng CKC, ném lựu đạn, chạy vũ trang); môn hậu cần, băng bó cứu thương. Kết thúc Hội thao, lực lượng Tự vệ Học viện giành 02 giải Ba môn Chính trị: 01 giải toàn đoàn và 01 giải cá nhân (chiến sĩ Hoàng Khánh Lam).

 

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Thanh Xuân là một phong trào giúp lực lượng Tự vệ của Học viện không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng khả năng sử dụng, làm chủ các loại vũ khí, khí tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp.

HC-TH