Tin chi tiết

Ngày 08/9/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức gặp mặt và trao sổ hưu cho các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Bá Dương, nguyên Trưởng khoa, giảng viên cao cấp Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý; Nguyễn Đăng Sơn, nhân viên Phòng Quản lý phương tiện.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TRAO SỔ HƯU

CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

Ngày 08/9/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức gặp mặt và trao sổ hưu cho các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Bá Dương, nguyên Trưởng khoa, giảng viên cao cấp Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý; Nguyễn Đăng Sơn, nhân viên Phòng Quản lý phương tiện.

 

Dự gặp mặt có TS Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Học viện; lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, tập thể cán bộ viên chức Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý, Phòng Quản lý phương tiện.

 

 

TS Đậu Tuấn Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS Đậu Tuấn Nam thay mặt Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức Học viện ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của hai đồng chí trong quá trình công tác tại Học viện, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm công tác nhằm xây dựng và phát triển Học viện trong thời gian tới.

 

 

TS Đậu Tuấn Nam trao Quyết đinh và tặng hoa cho PGS.TS Nguyễn Bá Dương

 

Đồng chí Nguyễn Bá Dương và đồng chí Nguyễn Đăng Sơn đã chia sẻ những cảm xúc, tâm trạng và niềm tự hào về thời gian công tác, gắn bó với Học viện, đồng thời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức, đơn vị, đồng nghiệp đã luôn quan tâm, giúp đỡ, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao và chúc Học viện vững vàng tiếp bước trên chặng đường phát triển mới.

 

 

TS Đậu Tuấn Nam trao Quyết đinh và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đăng Sơn

TS Đậu Tuấn Nam trao Quyết đinh và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đăng Sơn

HC-TH