Tin chi tiết

Qua một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã bầu được cấp ủy gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị tư tưởng, năng lực công tác. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, các đồng chí Trần Thị Minh Ngọc tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Vương Hồng Hà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Kiều là Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017-2020.

 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

CHI BỘ KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ KHOA HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

NHIỆM KỲ 2017-2020

 

Sáng 08/9/2017, Chi bộ Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Học viện chỉ định tổ chức đại hội điểm.

 

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Phạm Hồng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách Chi bộ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận và các chi bộ trong Đảng bộ Học viện cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý.

 

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017, báo cáo chính trị của Chi bộ, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy đều khẳng định, chi bộ Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, 100% đảng viên đạt danh hiệu từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 02 đồng chí đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

 

 

 Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

 

Qua một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã bầu được cấp ủy gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị tư tưởng, năng lực công tác. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, các đồng chí Trần Thị Minh Ngọc tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Vương Hồng Hà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Kiều là Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017-2020.

 

 

Toàn cảnh Đại hội 

 

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị Đại hội và chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời chỉ đạo, gợi ý một số giải pháp giúp Chi bộ xây dựng phương hướng, mục tiêu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các chi bộ trong Đảng bộ Học viện cần học tập, kịp thời rút kinh nghiệm để phát huy tốt nhất những ưu điểm, hạn chế thấp nhất nhược điểm từ Đại hội Chi bộ Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý từ công tác chuẩn bị đến triển khai, tổ chức đại hội của chi bộ mình đúng các hướng dẫn, quy định từ nội dung đến hình thức, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin mới
Tin cũ