Tin chi tiết

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, công bằng và minh bạch, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 đồng chí

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I KHÓA X,

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 26/10/2017, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lương Văn Khương, Chánh Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I và 150 đại biểu chính thức.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào: Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển vững mạnh của Học viện trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động" và phương châm “ Đổi mới, dân  chủ, trách nhiệm, thiết thực”, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời nghe các báo cáo tham luận của đại diện Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện, Công đoàn khoa Nhà nước và Pháp luật, Kinh tế chính trị học, Triết học.

 

 

Đồng chí Phạm Thị Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thành biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung Ban Chấp hành Công đoàn Học viện cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là bám sát chương trình hành động của Đảng ủy, Ban Giám đốc của Học viện để xây dựng kế hoạch hành động; chọn công tác tham gia quản lý đơn vị là khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới; tăng cường tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; tham gia hưởng ứng tích cực các cuộc vận động theo chỉ đạo của Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Đại hội

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh đã kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn và cán bộ viên chức trong toàn Học viện phát huy tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực hoàn thành phương hướng nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện sẽ thông qua.

 

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, công bằng và minh bạch, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và đạo đức để thực hiện trọng trách mà Đảng ủy Học viện và Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao cho và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III gồm 27 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết.

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

 

Sau một thời gian làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và thẳng thắn, Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I đã hoàn tất toàn bộ chương trình Đại hội đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

 

HC-TH