Tin chi tiết

Ngày 06/12/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN,

NHẤT LÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỌC VIỆN

 

Ngày 06/12/2017, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu  gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc; cấp ủy viên các chi, đảng bộ bộ phận cùng lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư, ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp của Học viện được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động để Đảng bộ Học viện vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Học viện.

 

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng ủy Học viện trong 5 năm qua. Theo đó, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và triển khai một cách nhiêm túc, có hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua thực hiện Quy định, đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, gương mẫu trong mọi công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ