Tin chi tiết

Sáng ngày 28/8/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 

Sáng ngày 28/8/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Đồng chí Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh dự và chỉ đạo.

 

Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, Đồng chí Hoàng Văn Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện 6 tháng đầu năm trên các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; …Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo các đơn vị, đảng viên, viên chức và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Hoan trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng thời, báo cáo cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện.

 

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận làm rõ hơn các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi bộ khoa, ban, phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018.

 

 

Đồng chí Trần Văn Phòng phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Phòng thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cấp ủy và Đảng bộ Học viện trong 6 tháng đầu năm 2018, Đồng chí mong rằng tập thể cấp ủy Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2018.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho rằng, để có được những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 là do sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; vai trò của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cũng như vai trò của các chi bộ, sự nỗ lực của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chú trọng việc xây dựng đề cương bài giảng, chuẩn đầu ra, công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp giảng dạy; xây dựng tốt kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện; nâng cao công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các chi bộ khối cơ quan và các chi bộ học viên; nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ, Tổ Tham mưu cho Đảng bộ thông qua việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và thực tiễn tại các đơn vị….

 

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã tổ chức trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Phương, đảng viên thuộc chi bộ Xây dựng Đảng, Đảng bộ Học viện.

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Phòng và Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho

đồng chí Nguyễn Xuân Phương

 

Hội nghị kết thúc trong sáng cùng ngày./.

 

 

Sáng ngày 28/8/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Phòng - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh dự và chỉ đạo.

Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, Đồng chí Hoàng Văn Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện 6 tháng đầu năm trên các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; …Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo các đơn vị, đảng viên, viên chức và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

Đồng chí Hoàng Văn Hoan trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng thời, báo cáo cũng đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận làm rõ hơn các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi bộ khoa, ban, phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Phòng thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cấp ủy và Đảng bộ Học viện trong 6 tháng đầu năm 2018, Đồng chí mong rằng tập thể cấp ủy Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho rằng, để có được những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 là do sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; vai trò của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cũng như vai trò của các chi bộ, sự nỗ lực của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chú trọng việc xây dựng đề cương bài giảng, chuẩn đầu ra, công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp giảng dạy; xây dựng tốt kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện; nâng cao công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát các chi bộ khối cơ quan và các chi bộ học viên; nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ, Tổ Tham mưu cho Đảng bộ thông qua việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và thực tiễn tại các đơn vị….

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã tổ chức trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Phương, đảng viên thuộc chi bộ Xây dựng Đảng, Đảng bộ Học viện.

 

 Đồng chí Trần Văn Phòng và Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Phương

 

Hội nghị kết thúc trong sáng cùng ngày./.

 

HC-TH