Tin chi tiết

Ngày 08/11/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đảng khối học viên năm học 2018-2019.

 

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢNG 

KHỐI HỌC VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

 

Ngày 08/11/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đảng khối học viên năm học 2018-2019.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, các cán bộ hướng dẫn học tập và chi ủy các chi bộ học viên năm học 2018-2019.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Qui định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 qui định thi hành điều lệ Đảng và qui định về tổ chức và hoạt động của chi bộ sinh hoạt tạm thời tại đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến trao đổi thảo luận về chương trình học tập, giảng dạy, phương pháp học tập, các điều kiện sinh hoạt và tự nghiên cứu, cũng như việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật học đường, các quy định của Học viện. Các ý kiến đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng giải đáp đầy đủ.

 

HC-TH