Tin chi tiết

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Ngày 25/8/2015, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đ/c Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy

Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

 

Dự đại hội còn có đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực I gồm 28 đồng chí do PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I làm Trưởng đoàn.

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận của Đảng, nơi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Học viện có nhiệm vụ cung cấp, tham vấn các luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho Đảng, Nhà nước, bảo vệ đường lối, cương lĩnh của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ và các cấp ủy đã quan tâm và phối hợp với lãnh đạo Học viện, cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng. Với tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, các cán bộ, đảng viên đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện đã tích cực học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, thực hiện minh bạch, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy định.

 

Phương hướng nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là người thầy, người cán bộ, công chức, viên chức của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 32 đồng chí.

P. TTĐT

Tin mới
Tin cũ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  26

Hôm nay:  1186

Hôm qua: 

Lượt truy cập:  1980