Tin chi tiết

Thứ năm, 16:51 | 29/03/2018 GMT+7
Sáng ngày 01/02/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2016 - 2018.

 

BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA HỌC 2016-2018

 

Sáng ngày 01/02/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2016 - 2018.

 

Dự Lễ bế giảng có PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng toàn thể 89 học viên của lớp học.

 

Qua 2 năm học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở lý luận và thực tiễn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Những kiến thức mới về chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, …

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan trao bằng cho các học viên

 

Kết thúc khóa học có 18 học viên được công nhận tốt nghiệp loại giỏi, 68 học viên được công nhận tốt nghiệp loại khá, 03 học viên được công nhận tốt nghiệp loại trung bình khá. Có 02 học viên đạt thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hoan chúc mừng và đánh giá cao kết quả toàn khóa học mà các học viên đã đạt được. Đồng chí tin tưởng sau khóa học các học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản và hệ thống về lý luận chính trị làm cơ sở cho việc củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học, tu dưỡng nhân cách, đạo đức công vụ của người lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng chúc mừng kết quả các học viên đạt được. Đồng chí mong muốn, các học viên thường xuyên phấn đấu, rèn luyện để trở thành người có tâm, có tài, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đề ra.  

HC-TH