Tin chi tiết

Thứ năm, 16:52 | 29/03/2018 GMT+7
Ngày 06/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Tài chính và lớp Bộ Khoa học và Công nghệ, khóa học 2017 - 2019.

 

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG BỘ TÀI CHÍNH VÀ

LỚP BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ,

KHÓA HỌC 2017 - 2019

 

Ngày 06/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Tài chính và lớp Bộ Khoa học và Công nghệ, khóa học 2017 - 2019.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I dự và phát biểu khai giảng. Cùng dự có đồng chí Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Tài Chính; đồng chí Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng các đơn vị trong Học viện, cán bộ cố vấn học tập và 180 học viên của hai lớp học.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại buổi Lễ

 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chúc mừng các học viên về dự học, đồng thời nhấn mạnh: Mục tiêu của lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng thế giới quan, nhân sinh quan, củng cố lập trường cách mạng kiên định, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng và tinh thần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nhân cách để đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện mới. Đồng chí yêu cầu các học viên phát huy tinh thần tích cực chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học đặt ra.

 

 

Đại diện học viên phát biểu tại buổi Lễ

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quân, đại diện cho các học viên của hai lớp phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi trở thành học viên Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời hứa sẽ quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt khóa học./.

HC-TH