Tin chi tiết

Thứ sáu, 17:20 | 06/04/2018 GMT+7
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cho giảng viên, sáng ngày 28/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung trong công tác đào tạo

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cho giảng viên, sáng ngày 28/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung trong công tác đào tạo. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chủ trì hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị trong Học viện (Khoa; Ban Quản lý đào tạo; Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo) và giảng viên kiêm chức lãnh đạo quản lý.

 

Các nội dung được thảo luận tại Hội nghị, tập trung vào các vấn đề chính sau: Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; phương thức chấm thi; khung chương trình bồi dưỡng theo chức danh và xây dựng giáo trình, tài liệu học tập.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã chỉ rõ: để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực cho giảng viên, hoàn thiện công tác ra đề thi và chấm thi, các khoa cần đưa ra ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng mục tiêu chuẩn đầu ra của chương trình, môn học theo hướng mở tư duy; lên phương án và cách thức chấm thi đảm bảo yêu cầu vô tư, khách quan, công bằng; xây dựng khung chương trình bồi dưỡng, giáo trình, tài liệu đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

 

Hội nghị kết thúc buổi sáng cùng ngày./.

 

HC-TH