Tin chi tiết

Thứ năm, 15:36 | 02/08/2018 GMT+7
Hướng dẫn số 377/HD-HVCTKV I về việc tổng kết năm học đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2017-2018 và lớp Đại học chính trị Lào 9