Tin chi tiết

Thứ năm, 15:36 | 02/08/2018 GMT+7
Từ ngày 07/5 đến ngày 16/5/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức bảo vệ Đề án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp cho 162 học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung (khóa học 2017 -2018) và 30 học viên lớp Đại học chính trị Lào 9 (khóa học 2014 -2018).

 

HỌC VIÊN CÁC LỚP CCLLCT HỆ TẬP TRUNG VÀ ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ LÀO

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ ÁN VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, từ ngày 07/5 đến ngày 16/5/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức bảo vệ Đề án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp cho 162 học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung (khóa học 2017 - 2018) và 30 học viên lớp Đại học chính trị Lào 9 (khóa học 2014 - 2018).

 

 

Hội đồng bảo vệ đề án tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung

 năm học 2017 - 2018

 

Tham dự các Hội đồng đánh giá là các giảng viên, nhà khoa học uy tín của Học viện. Các thành viên Hội đồng đánh giá đã tham gia đánh giá, phản biện cho gần 200 đề án và khóa luận theo các lĩnh vực gắn với vị trí công tác của từng học viên với tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng qui định, qui chế đào tạo hiện hành. Các đề án và khóa luận tốt nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu về nội dung, hình thức, phản ảnh được việc gắn lý luận với thực tiễn và khả năng vận dụng vào giải quyết thực tế công việc tại địa phương, đơn vị nơi học viên công tác.

 

 

Học viên lớp Cử nhân chính trị Lào 9 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

 

Trước đó, ngày 26 và 27/4/2018, Học viện Chính trị khu vực I cũng đã tổ chức thi tốt nghiệp cho 581 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Học viên và cán bộ coi thi tại các hội đồng thi đã thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định, quy chế thi tốt nghiệp.

 

Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện, kết quả đánh giá đề án, khóa luận, điểm thi tốt nghiệp và các kết quả thi đua trong năm học 2017 - 2018, Học viện sẽ thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp cho các học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ Cử nhân Chính trị Lào 9. Theo kế hoạch, Học viện sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và trao Bằng tốt nghiệp vào ngày 30/5/2018./.

 

HC-TH