Tin chi tiết

Thứ tư, 09:05 | 20/02/2019 GMT+7
Danh sách học viên các lớp CCLLCT hệ không tập trung khóa học 2018 - 2020

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP CCLLCT HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

KHÓA HỌC 2018 - 2020

 

STT

TÊN LỚP

CÁN BỘ CỐ VẤN LỚP

1

 

 Lớp CCLLCT Bắc Kạn

 

TS. Đặng Ánh Tuyết

2

 

 Lớp CCLLCT Bắc Giang

 

ThS. Tạ Minh Phú

3

 

 Lớp CCLLCT Cao Bằng

 

 

4

 

 Lớp CCLLCT Điện Biên cập nhật ngày 12/11/2018

 

TS.Trương Văn Huyền

5

 

 Lớp CCLLCT Hà Nam cập nhật ngày 09/1/2019

 

TS. Nguyễn Thị Phương Nam

6

 

 Lớp CCLLCT Hòa Bình

 

TS. Hà Thị Mỹ Hạnh

7

 

 Lớp CCLLCT Hưng Yên  cập nhật ngày 20/02/2019

 

TS. Đặng Ánh Tuyết

8

 

 Lớp CCLLCT Hà Giang cập nhật ngày 31/10/2018

 

TS. Đặng Ánh Tuyết

9

 

 Lớp CCLLCT Hà Tĩnh cập nhật ngày 28/12/2018

 

TS. Vũ Ngọc Hà

 

10

 

 Lớp CCLLCT Hải Phòng cập nhật ngày 16/10/2018 TS. Vũ Ngọc Hà

11

 

 Lớp CCLLCT Lạng Sơn

 

TS. Phạm Tú Tài

12

 

 Lớp CCLLCT Lai Châu

 

 TS. Nguyễn Nam Thắng

13

 

 Lớp CCLLCT Ninh Bình cập nhật ngày 11/10/2018

 

TS. Nguyễn Thị Phương Nam

14

 

 Lớp CCLLCT Phú Thọ cập nhật ngày 7/12/2018

 

TS. Phạm Thanh Hà

15 

 

 Lớp CCLLCT Sơn La cập nhật ngày 09/10/2018

 

 

16

 

 Lớp CCLLCT Thái Nguyên cập nhật ngày 10/12/2018

 

TS. Ninh Thị Minh Tâm

17

 

 Lớp CCLLCT Tuyên Quang  cập nhật ngày 19/8/2018

ThS. Tạ Minh Phú

18

 

 Lớp CCLLCT Thái Bình cập nhật ngày 20/02/2019

 TS. Nguyễn Nam Thắng

19

 

 Lớp CCLLCT Vĩnh Phúc

 

ThS. Nguyễn Thị Quyến

20

 

 Lớp CCLLCT Tổng công ty I cập nhật ngày 19/10/2018

 

ThS. Nguyễn Thị Quyến

 

21

 

 Lớp CCLLCT Tổng công ty II cập nhật ngày 20/02/2019 TS. Nguyễn Bá Quân

 

                  

Ghi chú: Click chuột vào tên lớp để tải danh sách