Tin chi tiết

Thứ hai, 07:54 | 13/08/2018 GMT+7
Sáng ngày 30/05/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2017 - 2018 và Đại học Chính trị, khóa học 2014 - 2018.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC LẾ TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Sáng ngày 30/05/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2017 - 2018 và Đại học Chính trị, khóa học 2014 - 2018.

 

Dự Lễ Tốt nghiệp có đồng chí Amphavan KOUANGMANIVAN, Phó Tham tán Văn hóa - Giáo dục, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội; đồng chí Trần Hậu Thành, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Ban tổ chức Trung ương; PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và đơn vị trong Học viện, các giảng viên cùng 743 học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, năm học 2017-2018 và 30 học viên lớp Đại học Chính trị Lào 9, khóa học 2014-2018.

 

Năm học 2017-2018, Học viện Chính trị khu vực I đã hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 18 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 01 lớp Đại học Chính trị chuyên ngành Tổ chức dành cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ 

 

Năm học này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Học viện đang trong quá trình đổi mới toàn diện mọi mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong đó có nội dung đổi mới mô hình quản lý đào tạo đang được đặt ra cấp thiết. Vượt qua khó khăn, thách thức đó, toàn khóa học đã thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả học tập, rèn luyện của mỗi học viên khóa học 2017-2018 là thành quả đáng ghi nhận, đi vào thực chất hơn trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo, theo yêu cầu các nghị quyết của Đảng và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện từng bước thực hiện được mục tiêu chương trình đào tạo và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Những thành tích đạt được không chỉ đối với học viên mà cả với những người làm công tác giảng dạy, không chỉ quá trình dạy - học mà cả quá trình quản lý, đào tạo. Thông qua khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị và nhiều tri thức khoa học xã hội nhân văn khác. Đây là những kiến thức nền tảng, quan trọng giúp các học viên nâng cao phẩm chất và năng lực; định hình thế giới quan, phương pháp tư duy khoa học, tạo cơ sở cho việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu trong quá trình công tác; cũng như năng lực tổ chức thực tiễn để phân tích lý giải những vấn đề cuộc sống đang đặt ra ở Việt Nam và Lào.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh và đồng chí Amphavan KOUANGMANIVAN

trao bằng Tốt nghiệp và quà lưu niệm cho học viên lớp Đại học Chính trị Lào 9, khóa học 2014 - 2018

 

 

Tổng kết khóa học có 743 học viên được cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị, trong đó có 02 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 0,3%); 82 học viên đạt loại giỏi (chiếm 11%); 444 học viên đạt loại khá (chiếm 59,7%); 214 học viên đạt loại trung bình khá (chiếm 28,8%); 01 học viên đạt loại trung bình khá (chiếm 0,2%) . Có 18 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt; có 18 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng Giấy khen về thành tích trong tổ chức tự học và các phong trào rèn luyện. Đối với lớp Lào 9, trong tổng số 30 học viên tốt nghiệp, có 19 học viên xếp loại giỏi (chiếm 63,34%), 11 đồng chí đạt loại khá (chiếm 36,66%); có 01 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng Giấy khen có thành tích học tập tốt rèn luyện tốt. Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tặng 48 học viên Giấy khen về danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Để đạt được thành tích đó, trước hết nhờ sự rèn luyện, tự phấn đấu của các học viên Việt Nam và Lào; sự tâm huyết, cố gắng của đội ngũ giảng viên trong việc đổi mới khung chương trình, tổ chức đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy, sự quan tâm chỉ đạo, sự hợp tác có hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Văn phòng Tham tán Văn hóa - Giáo dục, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại buổi Lễ

 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chúc mừng thành quả của học viên các hệ lớp và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Tham tán Văn hóa - Giáo dục, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí nhấn mạnh: Những tri thức tích lũy được của khóa học mới chỉ là cơ sở ban đầu, là vốn kiến thức cơ bản và sẽ đồng hành suốt quá trình công tác của mỗi cá nhân, giúp các học viên tự tin và có bản lĩnh chính trị vững vàng để gánh vác những nhiệm vụ to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, các tri thức được trang bị trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị cũng như chương trình Đại học Chính trị luôn có giới hạn, điều đó đòi hỏi mỗi học viên sau khi tốt nghiệp phải luôn tự bổ sung, cập nhật tri thức mới thông qua quá trình học tập, tự nghiên cứu của mình. Đồng chí hy vọng và tin tưởng các học viên sau khi nhận Bằng tốt nghiệp sẽ vững vàng hơn trên con đường công tác của mình, góp phần cùng đơn vị, địa phương, đất nước tranh thủ được cơ hội, vượt qua được thách thức và thực hiện thành công sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

cho các học viên

 

Đồng chí Amphavan KOUANGMANIVAN, thay mặt Đại sứ quán Lào tại Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Đảng và Nhà nước Việt Nam, cảm ơn Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời hoan nghênh những kết quả tốt đẹp mà tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và học viên đã đạt được. Đồng chí tiếp tục đánh giá Học viện Chính trị khu vực I là địa chỉ tin cậy trong hợp tác về đào tạo cán bộ lãnh đạo có chất lượng cho Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí tin tưởng rằng, sau khi các học viên tốt nghiệp khóa đào tạo Đại học Chính trị thì nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có thêm đội ngũ cán bộ có tri thức, chất lượng và học thuật đáp ứng nhu cầu trong quá trình hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước Lào.

 

 

Đồng chí Amphavan KOUANGMANIVAN Phó Tham tán Văn hóa - Giáo dục,

Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội

phát biểu tại buổi Lễ

 

Thay mặt cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2017-2018, học viên Trần Vĩnh Nam, Lớp trưởng lớp B2-17 đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để học viên hoàn thành tốt khóa học với kết quả tốt nhất. Đồng thời hứa sẽ đem những tri thức đã được truyền dạy để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn, đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Học viên Thiphone THONGPHOVONG, đại diện lớp Đại học Chính trị Lào 9 trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, các thầy cô giáo và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã quan tâm sát sao, tạo điều kiện tốt nhất có thể để các học viên Lào hoàn thành chương trình học tập. Học viên Thiphone THONGPHOVONG kính chúc tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và hứa sẽ cùng chung tay, chung sức, chung lòng với các bạn trẻ Việt Nam phát huy và gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

 

Học viên Trần Vĩnh Nam phát biểu tri ân các thầy cô

 

 

Học viên Thiphone THONGPHOVONG phát biểu tại buổi Lễ

HC-TH