Tin chi tiết

Thứ tư, 16:03 | 13/06/2018 GMT+7
Quyết định số 927/QĐ-HVCTKV I về việc cho học viên thôi học lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng, khóa học 2017-2019