Tin chi tiết

Thứ hai, 07:53 | 13/08/2018 GMT+7
Ngày 20/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả đi thực tế địa phương có thời hạn và luân chuyển nội bộ của 05 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý của Học viện.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐI THỰC TẾ VÀ LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

 

Ngày 20/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả đi thực tế địa phương có thời hạn và luân chuyển nội bộ của 05 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện.

 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện, cùng toàn thể giảng viên trong Học viện.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, 02 đồng chí được cử đi thực tế dài hạn tại địa phương và 03 đồng chí được luân chuyển thực tế nội bộ tại Học viện Chính trị khu vực I đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đi thực tế; kết quả thu được đối với việc nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ của Học viện cũng như những đóng góp của cán bộ đi thực tế đối với việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và đơn vị tiếp nhận; những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai đi thực tế tại địa phương, đơn vị và giải pháp khắc phục.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh việc cử cán bộ đi thực tế là việc làm thiết thực và cần triển khai mạnh trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực phẩm chất cho cán bộ, giảng viên. Đồng chí yêu cầu cán bộ đi thực tế cần xác định rõ thái độ, mục tiêu và kế hoạch của công tác đi thực tế phù hợp với chuyên môn, hướng tới gắn lý luận với thực tiễn. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu cơ chế, chính sách, chế độ phù hợp cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất tốt để hỗ trợ cán bộ đi thực tế địa phương dài hạn.

 

HC-TH