Tin chi tiết

Thứ sáu, 15:27 | 22/06/2018 GMT+7
Chương trình số 556/CTr-HVCTKV I tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018