Tin chi tiết

Thứ tư, 15:50 | 05/09/2018 GMT+7
Sáng ngày 26/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018 - 2019.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 và

phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  năm học 2018-2019

 

Sáng ngày 26/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có toàn thể hơn 300 cán bộ, viên chức và người lao động trong Học viện.

 

Năm học 2017-2018 diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống Học viện thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với những cơ hội và thách thức đan xen, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, Học viện Chính trị khu vực I đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác đào tạo

năm học 2017-2018

 

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019 do PGS.TS Hoàng Văn Hoan trình bày tại Hội nghị, đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo bồi dưỡng đồng thời phân tích và chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy hoạt động đào tạo trong năm học 2018-2019.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe 08 tham luận về các mặt, các khâu của quá trình đào tạo bồi dưỡng và phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của Học viện trong năm học 2017-2018 như: Xây dựng đề cương môn học gắn với chuẩn đầu ra, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu tăng cường phẩm chất năng lực, kỹ năng cho người học; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ; Nâng cao hiệu quả quản lý học viên trên lớp của giảng viên; Nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, học liệu… phục vụ công tác giảng dạy; Quản lý, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của đơn vị; Đổi mới công tác hành chính, hậu cần để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019; Đổi mới hệ thống thông tin khoa học để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện trao tặng Giấy khen cho các cán bộ đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi"

cấp Học viện lần thứ 3 năm 2018. 

 

Tại Hội nghị, 09 cán bộ giảng viên vinh dự được Giám đốc Học viện trao tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi” cấp Học viện lần thứ 3 năm 2018.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2017-2018 của Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác đánh giá cao. Đồng chí mong muốn trong năm học 2018-2019 sắp tới, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo để cùng nhau nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh cần kiên trì xây dựng chuẩn đầu ra môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy chuyển từ truyền thụ tri thức sang tăng cường năng lực phẩm chất cho người học và chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế cận, giảng viên trẻ nhằm góp phần nâng cao vị thế của Học viện trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước.

 

HC-TH