Tin chi tiết

Thứ tư, 12:53 | 29/08/2018 GMT+7
Ngày 01/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tổng công ty I, khóa học 2018 - 2020 cho 90 cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

 

LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

CÁC TỔNG CÔNG TY I, KHÓA HỌC 2018 - 2020

 

Ngày 01/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các Tổng công ty I, khóa học 2018 - 2020 cho 90 cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

 

Dự Lễ có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị; cố vấn học tập cùng toàn thể học viên.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

phát biểu tại Lễ Khai giảng

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh mục tiêu của đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản hệ thống, hiện đại và cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý và kiến thức thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng thế giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng kiên định, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng, trước dân tộc và tinh thần phấn đấu tu dưỡng rèn luyện nhân cách để đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện mới. Để đạt được các mục tiêu đó, đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo quản lý học viên; giảng viên và viên chức khối đơn vị chức năng cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung các kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như tham mưu đề xuất đổi mới hình thức và phương pháp quản lý đào tạo; đối với tập thể lớp và các học viên cần phát huy tinh thần tự quản, tích cực chủ động, sáng tạo, tăng cường tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

 

Học viên Lâm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ

 

 Đại diện 90 học viên của lớp, đồng chí Lâm Mạnh Hùng phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi trở thành học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời hứa sẽ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội qui, qui chế của Học viện để đạt kết quả tốt nhất trong toàn khóa học.

 

HC-TH