Tin chi tiết

Thứ năm, 13:47 | 20/09/2018 GMT+7
Ngày 20/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020. Lớp học có 90 học viên được tổ chức tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

 

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA HỌC 2018-2020

 

Ngày 20/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020. Lớp học có 90 học viên được tổ chức tại trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

 

Dự Lễ có đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các ban Đảng của Tỉnh ủy; Cố vấn học tập cùng toàn thể học viên.

 

Khóa học nhằm đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực để học viên đảm nhiệm tốt vai trò của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. 

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Hoan nhấn mạnh mục tiêu của đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản hệ thống và cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức khoa học lãnh đạo, quản lý và kiến thức thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý chủ chốt; bồi dưỡng thế giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng kiên định, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng, trước dân tộc và tinh thần phấn đấu tu dưỡng rèn luyện nhân cách để đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo quản lý trong điều kiện mới. Để đạt được các mục tiêu đó, Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo quản lý học viên; giảng viên và viên chức khối đơn vị chức năng cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung các kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như tham mưu đề xuất đổi mới hình thức và phương pháp quản lý đào tạo; đối với tập thể lớp và các học viên cần phát huy tinh thần tự quản, tích cực chủ động, sáng tạo, tăng cường tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, vận dụng lý luận giải quyết những vấn đề đang đặt ra, xử lý những tình huống trong thực tiễn ở cơ quan, đơn vị nhằm đem lại hiệu quả, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, chúc mừng các học viên được cử tham gia khóa học. Để khóa học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị học viên trong quá trình học tập cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Học viện và Trường Chính trị tỉnh; nỗ lực học tập nghiên cứu, thực hiện tốt chương trình đào tạo; gắn lý luận với thực tiễn, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; phấn đấu trở thành người cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, luôn đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức, Ban Cán sự lớp học nỗ lực cố gắng bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của lớp và yêu cầu của Học viện, Trường Chính trị tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các giảng viên và học viên hoàn thành tốt khóa học; đồng thời đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục chọn cử giảng viên có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, tích cực áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy; quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đào tạo; nghiêm túc trong quản lý học viên; đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học viên.

 

 

Toàn cảnh buổi Lễ

 

Đại diện 90 học viên của lớp, đồng chí Nguyễn Viết Huy phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi trở thành học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời hứa sẽ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội qui, qui chế của Học viện để đạt kết quả tốt nhất trong toàn khóa học.

Nguyễn Nam Thắng