Tin chi tiết

Thứ hai, 08:16 | 24/09/2018 GMT+7
Ngày 24/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ lớp Bồi dưỡng chức danh Công tác Tổ chức của Đảng (lớp số 3) năm 2018

 

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO CHỨNG CHỈ

LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH CÔNG TÁC TỔ CHỨC 3 NĂM 2018

 

Ngày 24/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ lớp Bồi dưỡng chức danh Công tác Tổ chức của Đảng (lớp số 3) năm 2018.

 

Dự Lễ có PGS.TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Học viện, các giảng viên tham gia giảng dạy cùng toàn thể 79 học viên của Lớp.

 

 

PGS.TS Lê Thị Thục phát biểu tại buổi Lễ

 

Trải qua 01 tuần học tập và nghiên cứu, các học viên đã được tiếp thu kiến thức của 09 chuyên đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; Một số vấn đề về chính sách cán bộ; Công tác cán bộ và chiến lược cán bộ trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong giai đoạn hiện nay; Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua các hoạt động thảo luận trên lớp, học viên cũng được trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các tình huống trong thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học có 79 học viên được cấp chứng chỉ.

 

 

PGS.TS Lê Thị Thục trao Chứng chỉ cho các học viên

 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Lê Thị Thục chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học. Đồng chí hy vọng, khóa học góp phần giúp các học viên nâng cao trình độ và khả năng vận dụng lý luận, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết hiệu quả những vấn đề trong công tác tổ chức ở địa phương, đơn vị đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

 

 

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

 

 

Hành chính - Tổng hợp