Tin chi tiết

Thứ tư, 14:19 | 24/10/2018 GMT+7
Ngày 10/9/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019.

 

LỄ KHAI GIẢNG

CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ TẬP TRUNG KHÓA HỌC 2018-2019

 

Ngày 10/9/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019.

 

Dự Lễ có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các thành viên Ban Giám đốc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019.

 

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại buổi Lễ

 

Trong diễn văn khai giảng khóa học, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến năm học 2018-2019. Theo đó, năm học này diễn ra trong khí thế toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; toàn Hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện phương châm "Dân chủ - sáng tạo - đồng bộ - chất lượng”; tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ Tư đang diễn ra như vũ bão, các thách thức về an ninh cả truyền thống và phi truyền thống đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường,…. Từ bối cảnh đó, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chỉ rõ mục tiêu của đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cập nhật đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức hiện đại về khoa học và kiến thức thực tiễn; trang bị các kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng kiên định, ý thức trách nhiệm chính trị - xã hội trước Đảng, trước dân tộc và tinh thần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nhân cách để đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong điều kiện mới. Để đạt được các mục tiêu đó, Đồng chí yêu cầu giảng viên khối giảng dạy và viên chức khối đơn vị chức năng cần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung các kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như tham mưu đề xuất đổi mới hình thức và phương pháp quản lý đào tạo; yêu cầu tập thể các lớp và các học viên cần phát huy tinh thần tự quản, tích cực, chủ động, sáng tạo, tăng cường tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh tin tưởng toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên sẽ đồng thuận tạo thành một khối thống nhất, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, kế thừa và phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, hội tụ, lan tỏa và phát triển của Học viện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ

 

Thay mặt đội ngũ giảng viên phát biểu tại buổi Lễ, PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng  khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý đã xác định rõ trách nhiệm và niềm vinh dự của mỗi giảng viên trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý theo Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. Đồng chí hứa cùng tập thể giảng viên, cán bộ viên chức và toàn thể học viên sẽ cố gắng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khóa học 2018-2019.

 

 

Học viên Nguyễn Hồng Cầu phát biểu tại buổi Lễ

 

Thay mặt các học viên của khóa học, học viên Nguyễn Hồng Cầu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi là học viên của Học viện với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đồng thời hứa sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt quy chế và quy định của Học viện, nỗ lực học tập, nghiên cứu để đạt được kết quả tốt nhất trong khóa học.

 

Tại buổi Lễ, thầy và trò Học viện Chính trị khu vực I còn vinh dự được đón tiếp PGS,TS Lê Doãn Tá, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 1989-1993 đến động viên, chia sẻ về lịch sử phát triển của Học viện.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS, TS Lê Doãn Tá,

Nguyên Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Học viện cùng học viên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước buổi Lễ

 

 

Đại diện học viên tặng hoa Học viện

 

HC-TH