Tin chi tiết

Thứ sáu, 08:48 | 30/11/2018 GMT+7
Thông báo số 839/TB-HVCTKVI về việc gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và điều chỉnh thời gian học bổ sung kiến thức, thi tuyên sinh trình độ thạc sĩ năm 2018