Tin chi tiết

Thứ năm, 16:36 | 04/10/2018 GMT+7
Sơ đồ phòng thi tại giảng đường A8 lớp CCLCLT hệ tập trung ngày 27,28/9 và 01/10/2018

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG THI TẠI GIẢNG ĐƯỜNG A8

 VÀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

1. Học viên tham gia đánh giá

  Học viên có mặt tại phòng đánh giá "theo sơ đồ bố trí" :

  - Buổi sáng: 7h45''

  - Buổi chiều: 13h45"

 

Tải về Sơ đồ bố trí phòng thi