Tin chi tiết

Thứ ba, 14:43 | 16/10/2018 GMT+7
Sơ đồ phòng thi tại giảng đường A8 lớp CCLCLT hệ tập trung từ ngày 8-12/10/2018

 

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ PHÒNG THI TẠI GIẢNG ĐƯỜNG A8 VÀ

THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

1. Giảng viên tham gia đánh giá

          Các thành viên tham gia đánh giá có mặt tại phòng Hội đồng:

           - Buổi sáng: 7h30''

           - Buổi chiều: 13h30"

2. Học viên tham gia đánh giá

           Học viên có mặt tại phòng đánh giá "theo sơ đồ bố trí" :

           - Buổi sáng: 7h45''

           - Buổi chiều: 13h45"

 

Tải về Sơ đồ phòng thi