Tin chi tiết

Thứ hai, 16:53 | 05/11/2018 GMT+7
Ngày 05/10/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ lớp Bồi dưỡng chức danh Công tác Dân vận của Đảng (lớp số 02) năm 2018.

 

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO CHỨNG CHỈ

LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH CÔNG TÁC DÂN VẬN

(LỚP SỐ 02) NĂM 2018

 

Ngày 05/10/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ Tổng kết và trao chứng chỉ lớp Bồi dưỡng chức danh Công tác Dân vận của Đảng (lớp số 02) năm 2018.

 

Dự Lễ có PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Học viện, các giảng viên tham gia giảng dạy cùng 49 học viên của Lớp.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan phát biểu tại buổi Lễ

 

Trải qua 01 tuần học tập và nghiên cứu, các học viên đã được tiếp thu kiến thức của 09 chuyên đề trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; Cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ mới; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác vận động đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong thời kỳ mới; Hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, thông qua các hoạt động thảo luận trên lớp, học viên cũng được trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các tình huống trong thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học có 49 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cấp chứng chỉ.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan trao Chứng chỉ cho các học viên

 

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hoan nhấn mạnh công tác dân vận của Đảng luôn chiếm một vị trí quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đồng chí tin tưởng, khóa học đã giúp học viên nâng cao trình độ và khả năng vận dụng lý luận, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để giải quyết hiệu quả các vấn đề trong công tác dân vận ở địa phương, đơn vị, đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

 

HC-TH