Điểm sách mới

Thứ sáu, 18/11/2016, 01:37 GMT+7

 

 DANH MỤC SÁCH SỐ 7-2016

 

Tải về Danh mục sách số 7 - 2016

 

TT

Trang bìa

Tên sách

Số đăng ký

Tóm tắt nội dung

1.            

Rừng thiêng ở mường Khủn Tinh/ Trần Vân Hạc, Sầm Văn Bình.-H.: KHXH, 2015.- 223 tr.; 21 cm

VV/40911

Bốn phần của cuốn sách thể hiện các nội dung:

Phần 1: Khái quát về người Thái ở Mường Khủn Tinh

Phần 2: Khái quát về rừng thiêng

Phần 3: Những quy ước và kiêng kị liên quan đến rừng thiêng

Phần 4: Nghi lễ rừng thiêng

2.            

Văn nghệ dân gian xứ Huế: Hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh/ Triều Nguyên.-H.: KHXH, 2011.- 309 tr.; 21 cm

VV/40912

Cuốn sách có 3 phần chính với các nội dung:

Phần 1: Hò đối đáp nam nữ

Phần 2: Giai thoại hò

Phần 3: Truyện trạng Nguyễn Kinh

3.            

Dừa trong văn hóa ẩm thực Bến Tre/ Lư Hội.-H.: KHXH, 2015.- 175 tr.; 21 cm

VV/40913

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần 1: Cây dừa Bến Tre: Khái quát về đất và người Bến Tre; Cây dừa Bến Tre

Phần 2: Dừa trong chế biến thức ăn: Dừa trong sản phẩm làm bánh mứt; Dừa với một số món canh; Dừa trong chế biến thức ăn

Phần 3: Kết luận

4.            

Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế: Tập 2/ Trần Nguyễn Khánh Phong.-H.: KHXH, 2015.- 655 tr.; 21 cm

VV/40914

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần II: Truyện cổ dân tộc Pa Cô

Phần III: Truyện cổ Pa- Hi

Phần IV: Truyện cổ dân tộc Cơ Tu

5.            

Văn hóa dân gian người La Chí/ Trần Hữu Sơn chủ biên.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 495 tr.

Quyển 2: 423 tr.

VV/40915-16

cuốn sách gồm 2 quyển với các nội dung: Khái quát chung về người La Chí; Tri thức dân gian; Nghề thủ công truyền thống; Văn hóa ẩm thực; Trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí trên trang phục; Tín ngưỡng dân gian; Các ngày lễ, tết; Phong tục tập quán; Văn học dân gian người La Chí

6.            

Phương ngôn - thành ngữ - tục ngữ - ca dao vùng Đông Bắc Việt Nam/ Lê Văn Lạo sưu tầm, biên soạn.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 550 tr.

Quyển 2: 531 tr.

VV/40917-18

Tập sách có hơn một vạn câu các loại phương ngôn, tục ngữ, thành ngữ, ca dao được xếp theo thứ tự A, B, C với tiêu chí là chữ cái đầu của các vần

7.            

Từ điển địa danh Trung bộ.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 535 tr.

Quyển 2: 565 tr.

VV/40919-20

Bộ sách gồm hơn 4000 mục từ điển địa danh về một vùng tương đối rộng lớn ở Việt Nam đó là vùng Trung Bộ

8.            

Văn học dân gian hiện đại/ Trần Gia Linh.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 594 tr.

Quyển 2: 655 tr.

VV/40921-22

Bộ sách gồm có 2 phần với các nội dung chính sau:

Quyển 1: Đại cương về văn học dân gian hiện đại và những biến đổi của thể loại

Quyển 2: Tư liệu sưu tầm các loại hình văn học dân gian hiện đại qua các thời kỳ

9.            

Truyện thơ Tày cổ.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Tập 1: 526 tr.

Tập 2: 543 tr.

VV/40923-24

Quyển 1 với các nội dung:

- Truyện Nàng tiên Kim Quế và Chúa Ba

- Truyện Lưu Đài- Hán Xuân

Quyển 2 với các nội dung:

- Truyện vua Trang Vương

- Chuyện San Pec- Eng Tài

10.        

Vè sinh hoạt/ Vũ Tố Hảo biên soạn.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 555 tr.

Quyển 2: 606 tr.

VV/40925-26

Cuốn Vè sinh hoạt quyển 1 với các nội dung: Vè trẻ em; Vè vui chơi giải trí; Vè kể vật, kể việc;

Cuốn Vè sinh hoạt quyển 2 với các nội dung: Vè châm biến các thói hư tật xấu; Vè giáo huấn, bảo ban, khuyên nhủ; Vè tâm sự

11.        

Lịch Thái Sơn La/ Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 375 tr.           Quyển 2: 615 tr.

Quyển 3: 615 tr.           Quyển 4: 615 tr.

Quyển 5: 616 tr.           Quyển 6: 615 tr.

Quyển 7: 619 tr.

VV/40927-33

Nội dung chính của bộ sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Một số kiến thức chung về lịch

Phần thứ hai: Lịch của người Thái đen Sơn La

Phần thứ ba: Bảng lịch 150 năm

12.        

AChât (Sử thi của dân tộc Ta- Ôi): Song ngữ Ta- Ôi- Việt/ Kê Sửu.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 550 tr.

Quyển 2: 462 tr.

VV/40934-35

Quyển 1 bộ sách gồm những nội dung sau: Khái luận văn hóa dân tộc Tà Ôi; Quy cách biên soạn, trình bày hệ thống chữ tiếng Tà Ôi

Quyển 2 bộ sách gồm những nội dung: Sự sinh thành 10 anh em A- chât. Sự hình thành các loại giống cây trồng và nông lịch; Những thử thách để khẳng định sức mạnh và quyền uy của A- chât; Hôn nhân và trách nhiệm với cộng đồng thân tộc

13.        

Vè chống phong kiến đế quốc/ Vũ Tú Hảo biên soạn.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 515 tr.

Quyển 2: 518 tr.

Quyển 3: 639 tr.

VV/40936-38

Vè chống phong kiến đế quốc với các nội dung chính sau: Kêu gọi, động viên, khuyên nhủ, tuyên truyền cách mạng; Tội ác phong kiến đế quốc; Tố cáo, châm biếm, đả kích phong kiến đế quốc; Những phong trào đấu tranh. Những trận chiến đấu của quân và dân ta; Những người anh hùng

14.        

Truyện Nôm bình dân/ Kiều Thu Hoạch chủ biên.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 383 tr.

Quyển 2: 489 tr.

Quyển 3: 301 tr.

VV/40939-41

Ngoài phần Khải luận và Phàm lệ, bộ sách gồm các nội dung chính sau: Phần văn bản của bộ sách là tập hợp 13 câu truyện nôm bình dân cụ thể như Chúa Thao cổ truyện, Ông Ninh cổ truyện, Quan Âm tống tử bản hạnh, Hữu Ké truyện, Tây du truyện,...

 

15.        

Sử thi Mơ Nông/ Đỗ Hồng Kỷ chủ biên; Đỗ Hồng Kỷ, Vũ Quang Dũng biên soạn.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 767 tr.          Quyển 2: 443 tr.

Quyển 3: 455 tr.          Quyển 4: 404 tr.

Quyển 5: 415 tr.          Quyển 6: 411 tr

Quyển 7: 403 tr.          Quyển 8: 415 tr.

Quyển 9: 431 tr.

VV/40942-50

Bộ sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Dẫn luận

Phần thứ hai: Tác phẩm được trình bày song song tiếng Việt và tiếng Mơ Nông với các tác phẩm lớn sau:

- Kể gia phả sử thi- ot ndrong

- Cướp chiêng cổ bon Tiăng

- Thuốc cá ở hồ Bầu Trời, Mặt Trăng

16.        

Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Phan Đăng Nhật chủ biên; Phan Lan Hương, Lê Thị Phượng biên soạn.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 511 tr.           Quyển 2: 365 tr.

Quyển 3: 219 tr.           Quyển 4: 646 tr.

VV/40951-54

Bộ sách gồm 2 phần chính sau:

Phần thứ nhất: Dẫn luận

Phần thứ hai: Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam:

- Quan hệ cộng đồng

- Quan hệ với thủ lĩnh

- Hôn nhân và quan hệ nam nữ

- Quan hệ gia đình

- Quan hệ sở hữu và thừa kế

- Tội phạm và việc xét xử

- Phong tục tập quán

- Ứng xử với môi trường tự nhiên

- Quan hệ với gia súc, vật nuôi

17.        

Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính chủ biên.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 431 tr.          Quyển 2: 311 tr.

Quyển 3: 543 tr.          Quyển 4: 491 tr.

Quyển 5: 359 tr.          Quyển 6: 487 tr

VV/40955-60

Bộ sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Dẫn luận

Phần thứ hai: Truyện thơ các dân tộc thiểu số:

- Truyện thơ Ba Na

- Truyện thơ Chăm

- Truyện thơ Giáy

- Truyện thơ H' mông

- Truyện thơ Mường

- Truyện thơ Sán Chay

- Truyện thơ Tày

- Truyện thơ Thái

18.        

Văn hóa dân gian Việt- Chăm nhìn trong mối quan hệ (Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung)/ Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.-H.: KHXH, 2015.- 21 cm

Quyển 1: 639 tr.

Quyển 2: 471 tr.

VV/40961-62

Bộ sách gồm 11 chương với các nội dung: Khái luận về đặc điểm lịch sử- văn hóa Việt- Chăm tại Miền Trung Việt Nam; Cơ sở thực tiễn trong mối giao lưu văn hóa dân gian; Giao thoa, tiếp biến Việt- Chăm, Chăm- Việt trong lời ăn, tiếng nói, tín ngưỡng, lễ hội, văn học dân gian, âm nhạc dân gian, kiến trúc nhà, điêu khắc dân gian, nghề truyền thống, ẩm thực dân gian,...

19.        

Kịch bản chèo/ Hà Văn Cầu chủ biên; Hà Văn Cầu, Hà Văn Trụ biên soạn.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 622 tr.

Quyển 2: 629 tr.

VV/40963-64

Ngoài phần Khải luận và phàm lệ biên soạn, bộ sách thể hiện các vở diễn được sắp xếp các thể loại đề tài như: Đề tài tôn giáo; Đề tài rút từ truyện kể dân gian; Đề tài rút từ truyện thơ nôm;  Đề tài vay mượn từ truyện nước ngoài

20.        

Truyện cười dân gian người Việt: Phần truyện trạng/ Nguyễn Chí Bền chủ biên; Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh biên soạn.-H.: KHXH, 2014.- 21 cm

Quyển 1: 399 tr.          Quyển 2: 459 tr.

Quyển 3: 393 tr.          Quyển 4: 495 tr.

VV/40965-68

Ngoài phần Khải luận và Phàm lệ, Nội dung chính của bộ sách là Phần sưu tập các truyện trạng với các câu truyện như: Truyện trạng Lợn, Truyện trạng Quỳnh, Truyện Thượng Nành, Truyện Ba Giai- Tú Xuất, Truyện Quản Bạt, Truyện Xiển Bột, Truyện Mân Nhụy,....

 

            Ghi chú: Số tài liệu trên hiện đang được lưu và đưa vào phục vụ tại Kho sách Tham khảo  toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.

 

 

 

TT Thông tin khoa học

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  15

Hôm nay:  589

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22375