Điểm sách mới

Thứ hai, 09/01/2017, 09:19 GMT+7

 

 DANH MỤC SÁCH MỚI SỐ 1-2017

 

Tải về danh mục sách số 1-2017

 

TT

Trang bìa

Tên sách

Số đăng ký

Tóm tắt nội dung

1

Tự học nhanh Word 2003 và 2007/ Hà Thành, Trí Việt biên soạn.- H.: Nxb Hồng Đức, 2015.- 267 tr., 21 cm

HT/254

Cuốn sách trình bày với độc giả về MS Office Word 2003 với những tính năng cơ bản và tiện dụng, bên cạnh đó cũng giới thiệu về MS Office Word 2007 hiện đại và tối ưu hóa giao diện.

2

Học nhanh soạn thảo văn bản trên Word 2013/ Nguyễn Đức Hiếu biên soạn.- H.: Nxb Hồng Đức, 2016.- 243 tr., 21 cm

HT/255

Cuốn sách gồm 6 bài với các nội dung sau:

- Làm quen với Microsoft Word 2013

- Soạn thảo văn bản

- Hiệu chỉnh văn bản

- Làm việc với bảng biểu

- Chèn các đối tượng vào văn bản

- In ấn

3

Sổ tay khai thác ứng dụng Internet, Email cho người mới bắt đầu/ Hà Thành, Trí Việt biên soạn.- H.: Nxb VHTT, 2010.- 259 tr., 21 cm

HT/256

Cuốn sách đem đến cho người dùng máy tính các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về các ứng dụng cơ bản trên mạng Internet như: Email, Blog, SMS... của các nhà cung cấp khác nhau Yahoo, Google, Opera...

4

Tự học nhanh Powerpoint 2003/ Hà Thành, Trí Việt biên soạn.- H.: Nxb VHTT, 2011.- 291 tr., 21 cm

HT/257

Cuốn sách gồm 5 phần với các nội dung: Giới thiệu Powerpoint 2003; Làm việc với Powerpoint 2003; Làm việc trên Powerpoint mở rộng; Đóng gói, in ấn, trình diễn; Thao tác trên Powerpoint 2003

5

Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công/ Hà Thành, Trí Việt biên soạn.- H.: Nxb Hồng Đức, 2014.- 279 tr., 21 cm

HT/258

Nội dung chính của cuốn sách gồm:

Phần 1: Tự học cách tấn công và phòng thủ với máy tính chạy Windows

Phần 2: Tấn công và phòng thủ với máy tính chạy Linus

6

Giáo trình Kinh tế Đầu tư (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung)/ PGS. TS Từ Quang Phương, PGS. TS Phạm Văn Hùng đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2013.- 551 tr., 24 cm

HT/259

Giáo trình có kết cấu 10 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư.

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển.

Chương 3: Nguồn vốn đầu tư.

Chương 4: Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư.

Chương 5: Môi trường đầu tư.

Chương 6: Đầu tư công.

Chương 7: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển.

- Chương 8: Đầu tư quốc tế.

- Chương 9: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp.

- Chương 10: Quản lý đầu tư theo dự án.

7

Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6)/ PGS. TS Từ Quang Phương chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 326 tr., 24 cm

HT/260

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư giúp cho việc nghiên cứu và học tập của người học. Đầu tiên, giáo trình đi giới thiệu với người học tổng quan về dự án đầu tư, từ đó biết cách lập mô hình tổ chức và trở thành các nhà quản lý dự án.

8

Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh/ PGS. TS Nguyễn Văn Thắng.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 267 tr., 24 cm

HT/261

Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh này được biên soạn dựa trên cuốn sách "Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" do chính tác giả biên soạn năm 2013. Giao trình này được dùng cho chương trình Tiền Tiến sĩ của trường Đại học kinh tế quốc dân và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. Cuốn sách này khác với các cuốn sách đã viết về phương pháp nghiên cứu đang lưu hành ở hai điểm cơ bản.

9

Giáo trình Quản lý học (Tái bản lần thứ 4)/ PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, PGS. TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS. TS Đỗ Thị Hải Hà đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2016.- 974 tr., 24 cm

HT/262

Cuốn sách giới thiệu những nội dung cốt yếu của quản lý theo cách tiếp cận quá trình quản lý. Các chủ đề được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đại học, trong khi vẫn có sự mở rộng linh hoạt để phù hợp với việc thiết kế các bậc đào tạo cao hơn. Đối với các nhà quản lý, đọc cuốn sách này là một cơ hội để nâng cao kiến thức, tìm cảm hứng và tham gia thực hành để có thể nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo của mình.

10

Giáo trình Kinh tế Việt Nam/ GS. TS Nguyễn Văn Thường, TS. Trần Khánh Hưng đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 397 tr., 24 cm

HT/263

Cuốn sách gồm 14 chương với các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn Kinh tế Việt Nam; Các nguồn lực phát triển kinh tế; Thể chế kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; CNH, HĐH; Chính sách tài khóa; Chính sách tiền tệ; Hội nhập kinh tế quốc tế; Nông nghiệp; Công nghiệp; Dịch vụ; Thương mại; Đầu tư nước ngoài;...

11

Giáo trình Thương mại quốc tế/ Nguyễn Xuân Thiên chủ biên.- H.: Nxb ĐHQGHN, 2015.- 375 tr., 24 cm

HT/264

Nội dung giáo trình này bao gồm những kiến thức cơ bản của thương mại quốc tế như: Nhưng vấn đề chung về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế  từ cổ điển đến hiện tại, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, các định chế điều tiết thương mại khu vực và toàn cầu.

12

Quản lý công (Dùng cho đào tạo hệ sau đại học ngành/ chuyên ngành Quản lý kinh tế)/ PGS. TS Phan Huy Đường chủ biên.- H.: Nxb ĐHQGHN, 2014.- 390 tr., 24 cm

HT/265

Quản lý công xem xét cách thức quản lý khu vực công tương thích với bối cảnh mới của thế giới và trong nước đã, đang diễn ra những thay đổi lớn. Với cách tiếp cận đó, người học, người nghiên cứu có thể phân tích, so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và tiếp thu tri thức tình hoa của nhân loại để chuyển hóa và vận dụng vào hoạt động nghiên cứu, cũng như thực tiễn quản lý khu vực công có hiệu quả ngày càng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một nhà nước vững mạnh – phát triển nhanh – bền vững, dân giàu, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

13

Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh/ PGS. TS Lê Công Hoa, TS. Nguyễn Thành Hiếu đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 318 tr., 24 cm

HT/266

Cuốn sách gồm 8 chương với các nội dung: Quá trình nghiên cứu kinh doanh; Đề xuất nghiên cứu kinh doanh; Thiết kế nghiên cứu kinh doanh; Thiết kế mẫu nghiên cứu; Thu thập dữ liệu thứ cấp; Thu thập dữ liệu sơ cấp; Phân tích dữ liệu; Báo cáo kết quả nghiên cứu...

14

Giáo trình Pháp luật kinh tế/ TS. Nguyễn Hợp Toàn chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2015.- 439 tr., 24 cm

HT/267

Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại.

15

Giáo trình Kinh tế học Tập 1/ PGS. TS Vũ Kim Dũng, PGS. TS Nguyễn Văn Công đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 579 tr., 24 cm

HT/268

Cuốn giáo trình được chia làm hai tập tương ứng với hai phần cơ bản của kinh tế học là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.  Tập 1 trình bày kiến thức kinh tế vi mô (Nghiên cứu quá trình lựa chọn của các thành viên nền kinh tế khi các nguồn lực khan hiếm) và được chia thành 13 chương.

16

Giáo trình Kinh tế học Tập 2/ PGS. TS Vũ Kim Dũng, PGS. TS Nguyễn Văn Công đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2014.- 579 tr., 24 cm

HT/269

Tập 2 trình bày kiến thức kinh tế Vĩ Mô (Nghiên cứu khái niệm, nguyên lý và mô hình hoạt động của nền kinh tế tổng thể trong ngắn hạn và dài hạn) và được chia thành 15 chương...

17

Giáo trình Kinh tế phát triển/ PGS. TS Ngô Thắng Lợi.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2012.- 841 tr., 24 cm

HT/270

Cuốn Giáo trình Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế quốc dân mặc dù chứa nhiều điều mới mẻ, nhưng vẫn kế tục những đặc trưng khoa học mang tính truyền thống của môn học. Giáo trình được chia thành 4 phần bao gồm: Phần A: Lý luận chung về phát triển kinh tế, Phần B: Dân số, lao động và các vấn đề xã hội, Phần C: Tài chính trong phát triển kinh tế, Phần D: Sản xuất, thương mại và phát triển bền vững.

18

Giáo trình Quản trị chất lượng/ GS. TS Nguyễn Đình Phan, TS. Đặng Ngọc Sự đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2012.- 438 tr., 24 cm

HT/271

14 chương của giáo trình gồm các nội dung: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng; Chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm; Quản trị chất lượng; Hệ thống quản trị chất lượng; Quản trị chất lượng dịch vụ; Tiêu chuẩn hóa; Đảm bảo và cải tiến chất lượng; Kiểm tra chất lượng sản phẩm; Đo lường chất lượng; Chi phí chất lượng; Các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng...

19

Giáo trình Lịch sử Kinh tế/ GS. TS Nguyễn Trí Dĩnh, TS. Phạm Huy Vinh, TS. Trần Khánh Hưng đồng chủ biên.- H.: Nxb ĐHKTQD, 2013.- 686 tr., 24 cm

HT/272

Giáo trình Lịch sử Kinh tế nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển kinh tế của các nước trên thế giới và của Việt Nam. Trong học tập và nghiên cứu, người học sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm từ sự phát triển kinh tế của các nước và nước ta...

20

Quản lý Nhà nước về Kinh tế/ GS. TS Phan Huy Đường.- H.: Nxb ĐHQGHN, 2015.- 238 tr., 24 cm

HT/273

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế  được biên soạn trên cơ sở đúc kết lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện đại và trong quá trình đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Giáo trình đã khái quát hóa các khái niệm, phạm trù, các yếu tố, bộ phận cấu thành, các chức năng, nguyên tắc, phương pháp, tổ chức bộ máy thông tin và quyết định quản lý, cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế.

 

 

TT Thông tin khoa học

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  17

Hôm nay:  580

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22366