Tin chi tiết

Thứ năm, 08:38 | 31/08/2017 GMT+7
Sáng 14/12/2015, Chương trình KX.02/11-15 phối hợp với Văn Phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Học viện Chính trị khu vực I tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học thuộc chương trình với chủ đề: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay: Kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC "PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA"

 

Theo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ khoa học được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Chương trình KX.02/11-15 thực hiện năm 2015, sáng 14/12/2015, Chương trình KX.02/11-15 phối hợp với Văn Phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Học viện Chính trị khu vực I tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học thuộc chương trình với chủ đề: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay: Kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra.

 

 

PGS.TS. Trần Đức Cường - Chủ nhiệm Chương trình,

TS Thang Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Chương trình chủ trì Hội thảo

 

Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Trần Đức Cường - Chủ nhiệm Chương trình, TS Thang Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Chương trình. Tham dự Hội thảo còn có PGS.TS Trần Hậu - Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, PGS.TS Mai Quỳnh Nam - Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15, đồng chí Mai Văn Hoa - Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, các chủ nhiệm đề tài, thư ký đề tài thuộc chương trình, các nhà khoa học, các đại biểu đến từ bộ, ban, ngành và Học viện Chính trị khu vực I. 

 

Báo cáo đề dẫn do TS. Thang Văn Phúc - Phó chủ nhiệm Chương trình trình bày đã khái quát những vấn đề cơ bản sau:

 

1. Quá trình tuyển chọn, xét chọn các đề tài thuộc chương trình

 

2. Đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài thuộc chương trình

 

3. Kiến nghị những vấn đề tổ chức, quản lý các chương trình khoa học cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Với 10 tham luận đặt hàng và 10 bài phát biểu tham luận của các nhà khoa học, các chủ nhiệm đề tài, các chuyên gia đã tập trung phản ánh kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực:

 

-  Vấn đề người lao động nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và những tác động tích cực lẫn tiêu cực của di cư quốc tế đối với Việt Nam;

 

- Các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm giải quyết như xây dựng sàn an sinh xã hội; nâng cao khả năng ứng phó của người nghèo ở nông thôn trước tác động rủi ro thiên tai và biến động kinh tế xã hội; quản lý xã hội trong các tình huống bất thường; vấn đề hòa nhập xã hội của các nhóm thiệt thòi.

 

- Các vấn đề đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội được tập trung nghiên cứu giải quyết từ tư duy mới về quản lý tệ nạn xã hội trong điều kiện thị trường và hội nhập; xây dựng hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội cho việc tạo môi trường phát triển xã hội ổn định; tội phạm vị thành niên, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trong điều kiện hiện nay.

 

- Vấn đề về lao động - việc làm khu vực phi chính thức; vấn đề phát triển xã hội trong cộng đồng ngư dân các tỉnh duyên hải miền trung.

 

- Vấn đề lực lượng phát triển xã hội với vai trò tầng lớp trung lưu; vai trò của hợp tác công tư trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; vấn đề bảo tồn và phát triển các mô hình cư trú đô thị và nông thôn điển hình và phù hợp với điều kiện hiện nay; phát huy các giá trị tích cực của lợi ích nhóm và hạn chế tiêu cực nhóm lợi ích trong quá trình phát triển xã hội ở nước ta.

 

- Những tác động của biến đổi chính trị-xã hội Bắc Phi - Trung Đông tới Việt Nam; phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á - Kinh nghiệm cho Việt Nam.

 

- Nghiên cứu mô hình phát triển xã hội đô thị thành phố Hồ Chí Minh; mô hình chính quyền cấp xã trong đổi mới phát triển xã hội ở nước ta.

Kết thúc Hội thảo PGS.TS Trần Đức Cường thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.02/11-15, Ban Tổ chức hội thảo cám ơn các chủ nhiệm đề tài, các nhà khoa học, các vị đại biểu đã có những ý kiến trao đổi tâm huyết và thẳng thắn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, sự quan tâm và cộng tác của các nhà khoa học đối với chương trình trong giai đoạn tới.

 

Tin mới
Tin cũ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  14

Hôm nay:  568

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22354