Tin chi tiết

Thứ năm, 08:39 | 31/08/2017 GMT+7
Ngày 17/5/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ ba bên giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng hiện nay”; Hội thảo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cùng tên do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh làm Chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan Chủ trì.

HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ BA BÊN

GIỮA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ HỘ GIA ĐÌNH

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Ở NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY

 

Ngày 17/5/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ ba bên giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng hiện nay”; Hội thảo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cùng tên  do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh làm Chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan Chủ trì.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đầu ngành về chính sách phát triển kinh tế nông nghiêp, nông thôn đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện Chính trị khu vực I. Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện và PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo khoa học được triển khai với mục đích: (i) Đánh giá thực trạng cũng như những rủi ro trong mối quan hệ liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng; (ii) cách thức và phương thức triển khai chính sách liên kết sản xuất dưới tác động trực tiếp, gián tiếp của mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình; (iii) đúc rút kinh nghiệm trong mối quan hệ sản xuất nông nghiệp giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng để vừa tích hợp khai thác học tập các kinh nghiệm, cách làm cụ thể để thấy được đặc điểm tương đồng cũng như khác biệt, từ đó tìm ra phương án tối ưu cho vấn đề liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn hiện nay.

 

 

Đại biểu phát biểu tham luận

 

Các tham luận và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học tập trung vào các nội dung: Tái cơ cấu lại các mô hình sản xuất trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng; các điều kiện cần thiết để phát triển chuỗi giá trị nông sản và mối liên kết giữa ba bên; sự tác động quan hệ thị trường tới mối quan hệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; nhận diện các loại hình hộ nông dân sản xuất ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng; giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và vai trò của Nhà nước, nhà khoa học, ngân hàng trong việc hỗ trợ liên kết trong nông nghiệp;…

 

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh cảm ơn các nhà khoa học, đại biểu dự Hội thảo đã có những tham luận và ý kiến đóng góp thẳng thắn, có giá trị khoa học cao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, sự quan tâm của các nhà khoa học đối với Đề tài trong những giai đoạn triển khai tiếp theo./.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ