Tin chi tiết

Thứ hai, 16:19 | 18/09/2017 GMT+7
Với mục đích tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong chính sách đối ngoại; tác động của những biến động về kinh tế, chính trị thế giới đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, Hội thảo khoa học giúp các nhà khoa học, giảng viên có cái nhìn toàn cảnh về tình hình thế giới cũng như đường lối đối ngoại của Đảng, từ đó vận dụng có hiệu quả vào các bài giảng trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị I.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC
“VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN QUAN HỆ QUỐC TẾ
TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I”
 
 
Ngày 08/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Quan hệ quốc tế tại Học viện Chính trị khu vực I” do GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên.
 
Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị.
 
Với mục đích tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong chính sách đối ngoại; tác động của những biến động về kinh tế, chính trị thế giới đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, Hội thảo khoa học giúp các nhà khoa học, giảng viên có cái nhìn toàn cảnh về tình hình thế giới cũng như đường lối đối ngoại của Đảng, từ đó vận dụng có hiệu quả vào các bài giảng trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị I.
 
 
GS.TS Vũ Văn Hiền báo cáo tại Hội thảo
 
Báo cáo tại Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hiền đã khái quát bức tranh thế giới đương đại, đặc biệt là những biến động của thế giới hiện nay với những sự dịch chuyển quyền lực. Giáo sư chỉ rõ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đưa ra 8 điểm mới trong đường lối đối ngoại, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đối ngoại là “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”- Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XII và 9 định hướng lớn cho công tác đối ngoại 5 năm tới và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, vận dụng, cụ thể hóa các đường lối đối ngoại thành các nội dung giảng dạy thiết thực, phù hợp với đối tượng giảng dạy là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng.
 
Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Học viện gửi lời cảm ơn Giáo sư đã quan tâm, chia sẻ, cung cấp các nội dung giúp giảng viên nghiên cứu, vận dụng vào bài giảng cho các hệ lớp đặc biệt là hệ Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí mong nhận được nhiều sự quan tâm của Giáo sư hơn nữa để giúp Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ