Tin chi tiết

Thứ tư, 13:45 | 27/09/2017 GMT+7
Ngày 19/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Dân tộc và Tôn giáo, chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I”
 
HỘI THẢO KHOA HỌC
VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
VÀO GIẢNG DẠY MÔN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 
TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
 
Ngày 19/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Dân tộc và Tôn giáo, chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I”. PGS.TS Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương là báo cáo viên.
 
Dự buổi Hội thảo có TS Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện; toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Dân tộc và Tôn giáo cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.
 
 
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Báo cáo tại Hội thảo, PGS.TS Lê Đình Nghĩa đã khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong 30 năm đổi mới về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Theo PGS.TS Lê Đình Nghĩa, tình hình dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay về cơ bản ổn định. Tại Hội thảo, đồng chí cũng làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng XII về quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể chế hóa bằng các chính sách, quy định; quan điểm phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu những tồn tại và thách thức về vấn đề dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay như: Một số phần tử đã lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.
 
Nội dung báo cáo tại Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự thông qua các câu hỏi trao đổi, thảo luận. Trên cơ sở đó, các giảng viên có thể vận dụng, cụ thể hóa vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng đào tại Học viện.

HC_TH

Tin mới
Tin cũ