Tin chi tiết

Thứ tư, 13:45 | 27/09/2017 GMT+7
Ngày 16/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tác động của kinh tế cửa khẩu tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới các tỉnh Tây Bắc nước ta hiện nay”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ

CỬA KHẨU TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG BIÊN GIỚI

CÁC TỈNH TÂY BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY”

 

Ngày 16/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu tác động của kinh tế cửa khẩu tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới các tỉnh Tây Bắc nước ta hiện nay”. Hội thảo thuộc khuôn khổ đề tài cấp Bộ cùng tên do PGS.TS Nguyễn Quang Hồng làm Chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan Chủ trì.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đầu ngành về chính sách phát triển kinh tế đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Chính trị khu vực I. Hội thảo do PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và PGS.TS Nguyễn Quang Hồng đồng chủ trì.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan phát biểu khai mạc Hội Thảo

 

Hội thảo khoa học được triển khai với mục đích tiếp thu các ý kiến, đánh giá về: (i) Quan điểm mới hiện nay về phát triển kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu ở các tỉnh vùng biên giới, đặc biệt là vùng biên giới Tây Bắc hiện nay, (ii) Vai trò của kinh tế cửa khẩu đối với phát triển kinh tế  - xã hội các tỉnh biên giới nói chung và vùng biên giới các tỉnh Tây Bắc nói riêng, (iii) Nhận thức về địa chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế gắn với kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn hiện nay, ( iv) Tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của kinh tế cửa khẩu đối với phát triển các tỉnh biên giới Tây Bắc hiện nay, (v) Đánh giá sự khởi sắc của kinh tế cửa khẩu và đóng góp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, quốc phòng an ninh và ổn định vùng biên.

 

 

PGS.TS Nguyễn Quang Hồng Phát biểu đề dẫn tại Hội Thảo

 

Nội dung nghiên cứu chính của Đề tài nhấn mạnh các tác động tích cực cũng như những ảnh hưởng, hạn chế từ những tác động của kinh tế cửa khẩu đến phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới các tỉnh Tây Bắc; Đề tài cũng đã đề xuất những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế cửa khẩu và tăng cường tác động của kinh tế cửa khẩu tới phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

 

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đánh giá cao kết quả nghiên cứu đã đạt được; đồng thời, các nhà khoa học đã có những trao đổi thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới nói chung và Tây Bắc nói riêng; các giải pháp về chính sách huy động đầu tư từ các doanh nghiệp, xây dựng hệ thống Logistics tại các khu kinh tế cửa khẩu, kết nối khu kinh tế cửa khẩu với cả nền kinh tế nước ta trên cơ sở hoàn thiện chính sách hỗ trợ, phát triển hạ tầng, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Quang Hồng cảm ơn các nhà khoa học, đại biểu dự Hội thảo đã có những tham luận và ý kiến đóng góp thẳng thắn, có giá trị khoa học cao. Nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để hoàn thiện Đề tài.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ