Tin chi tiết

Thứ tư, 13:46 | 27/09/2017 GMT+7
Sáng 27/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội thảo khoa học: Vận dụng nội dungVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng môn Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

vào giảng môn Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý

Chương trình CCLLCT tại Học viện Chính trị khu vực I

 

Sáng 27/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội thảo khoa học: Vận dụng nội dungVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng môn Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản là báo cáo viên tại Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo và cán bộ, giảng viên khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý cùng toàn thể giảng viên giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn báo cáo tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đã đi sâu làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XII về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, quản lý; đảm bảo quyền an sinh xã hội; quản lý phát triển xã hội; Đồng chí cũng chỉ rõ những cơ hội, thách thức của Việt Nam trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Hội thảo kết thúc vào buổi sáng cùng ngày.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ