Tin chi tiết

Thứ năm, 08:57 | 12/10/2017 GMT+7
Ngày 26/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị các môn: Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Chính trị học tại Học viện Chính trị khu vực I

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CCLLCT CÁC MÔN: LỊCH SỬ ĐẢNG,

XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH TRỊ HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Ngày 26/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị các môn: Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Chính trị học tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện; TS Doãn Hùng, Nguyên Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên các khoa Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Chính trị học cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông báo cáo tại Hội thảo

 

Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng được Đại hội XII bổ sung và khẳng định. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng, làm cho mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trở nên sáng rõ, hài hòa và bền vững, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay. Báo cáo tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã làm rõ những nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung Đảng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay; vấn đề kiểm soát quyền lực khi mà Đảng có chủ trương nhất thể hóa các chức danh. Đồng chí nhấn mạnh,Văn kiện Đại hội XII đã nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”- Văn kiện Đại hội XII. PGS.TS Nguyễn Viết Thông cũng phân tích những nguyên nhân và đưa ra các nhóm giải pháp phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc vào buổi chiều cùng ngày, nội dung báo cáo tại Hội thảo nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự thông qua các câu hỏi trao đổi, thảo luận. Đây là một trong những cơ sở để các giảng viên vận dụng, cụ thể hóa vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng đào tại Học viện.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ