Tin chi tiết

Thứ năm, 08:57 | 12/10/2017 GMT+7
Ngày 15/8/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề “Xây dựng văn hóa tổ chức, tạo động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên và người lao động”

 

XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC, TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

CHO CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Ngày 15/8/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề “Xây dựng văn hóa tổ chức, tạo động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên và người lao động”; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là diễn giả.

 

Dự buổi nghe nói chuyện có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện; cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị cùng toàn thể giảng viên và cán bộ quan tâm đến dự.

 

 

Toàn cảnh buổi nói chuyện

 

Xây dựng văn hóa tổ chức, tạo động lực làm việc của các cá nhân trong tổ chức đóng vai trò quan trọng; mục đích quan trọng nhất của tạo động lực là sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu quả nguồn lực con người nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Việc xây dựng văn hóa tổ chức, tạo động lực làm việc cho cán bộ, giảng viên và người lao động có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

 

 

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng tại buổi nói chuyện

 

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Văn hóa tổ chức hình thành từ 3 nguồn chính: Từ những giá trị và niềm tin của người sáng lập; từ những kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian của các thành viên và từ những niềm tin mới, những giá trị mới, những điều được cho là đúng mà những thành viên mới của tổ chức mang lại, đồng thời chỉ ra những giá trị mang tính cốt lõi, đó là những chuẩn mực văn hóa của cán bộ, giảng viên và người lao động trong hệ thống trường Đảng để đảm bảo đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ