Tin chi tiết

Thứ hai, 09:11 | 25/12/2017 GMT+7
Kiểm soát quyền lực ở nước ta là một vấn đề mới, việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm đảm bảo phòng, chống sự lạm dụng quyền lực có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính năng động, sáng tạo, mềm dẻo cần phải có để tiến hành các công việc Nhà nước

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

Cơ chế kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, ngày 25/9/2017, Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra”. TS Vũ Thị Như Hoa, Trưởng khoa Chính trị học chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có TS. Ngô Huy Đức, Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Trịnh Thị Xuyến, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực I.

 

Kiểm soát quyền lực ở nước ta là một vấn đề mới, việc xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm đảm bảo phòng, chống sự lạm dụng quyền lực có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính năng động, sáng tạo, mềm dẻo cần phải có để tiến hành các công việc Nhà nước.

 

 

Quang cảnh buổi Hội thảo

 

Tại báo cáo đề dẫn, Chủ trì Hội thảo đã dẫn lờiTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tháng 10/2016 về sự cần thiết phải “nhốt quyền lực vào chiếc khung cơ chế, pháp luật” và trích dẫn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII: “Công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm…”; “Công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm…”

 

Để nhìn nhận về cơ chế kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay, Hội thảo đã tập trung trình bày và thảo luận những nội dung cơ bản như: cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước và trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Điều kiện để nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay; kiểm soát quyền lực của các Đảng chính trị và Nhà nước ở một số nước trên thế giới; cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ chế kiểm soát quyền lực ở cơ sở nước ta hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc buổi sáng cùng ngày.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ