Tin chi tiết

Thứ hai, 09:12 | 25/12/2017 GMT+7
Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, nghiên cứu và thống nhất nhận thức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

HOÀN THIỆN BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, ngày 26/9/2017, Khoa  Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”. TS Đỗ Trung Hiếu, Nguyên Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật và TS Vũ Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa điều hành khoa Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

  

 

Quang cảnh buổi Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo TS Vũ Ngọc Hà đã chỉ rõ: “Ở Việt Nam, tổ chức chính quyền địa phương không ngừng được hoàn thiện. Đặc biệt kể từ khi ban hành Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương được hoàn thiện theo xu hướng đa dạng hóa mô hình chính quyền, đẩy mạnh phân cấp, nhằm phát huy nguồn lực của địa phương. Điều 111, Hiến pháp 2013 quy định “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định””.

 

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, nghiên cứu và thống nhất nhận thức trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: các vấn đề lý luận hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở Việt Nam; những kinh nghiệm, những bài học có giá trị trong hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên thế giới; luận bàn về những giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền đại phương với yêu cầu đa dạng hóa mô hình và đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc buổi sáng cùng ngày.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ