Tin chi tiết

Thứ năm, 11:00 | 08/02/2018 GMT+7
Ngày 27/9/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển đã tổ chức Hội thảo “ Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về kinh tế tư nhân và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”

 

HỘI THẢO “GIÁ TRỊ LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ

KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VÀO

THỰC TIỄN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”

 

Ngày 27/9/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển đã tổ chức Hội thảo “ Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin về kinh tế tư nhân và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”. PGS. TS Nguyễn Cúc, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và PGS. TS Nguyễn Quang Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thương mại cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PSG.TS Nguyễn Quang Hồng báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Quang Hồng đã đưa ra nhận định: “Trong bối cảnh khu vực kinh tế nhà nước đang tái cấu trúc, cổ phần hóa, thu hẹp dần lĩnh vực hoạt động thì khu vực kinh tế tư nhân, cụ thể là các doanh nghiệp tư nhân đang được trao vai trò ngày càng quan trọng hơn trong duy trì tăng trưởng  kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân muốn phát triển vững chắc cần phải có sự mở đường của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhiều vấn đề đang nổi lên, nhiều nút thắt cần được tháo gỡ đối với sự phát triển kinh tế tư nhân. Nếu xóa bỏ định kiến về kinh tế tư nhân là thay đổi tư duy thì việc dỡ bỏ rào cản, gỡ các nút thắt, đặc biệt là về thể chế, đòi hỏi hành động cụ thể để sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách đang cản trở khu vực kinh tế tư nhân phát triển”.

 

Tại hội thảo, các tham luận tập trung trao đổi và đưa ra các luận chứng khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và quan điểm mới hiện nay về sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân; vai trò của kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và các địa phương nói riêng; mối quan hệ giữa kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân; những nút thắt và tháo gỡ nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc buổi chiều cùng ngày.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ