Tin chi tiết

Thứ năm, 11:00 | 08/02/2018 GMT+7
Ngày 03/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I diễn ra Hội thảo khoa học “Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

TỪ TIẾP CẬN CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU Ở VÙNG TÂY BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY”

 

Ngày 03/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I diễn ra Hội thảo khoa học “Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay”. PGS. TS Lê Thị Thủy, Trưởng khoa Triết học, TS Hoàng Ngọc Hải, Phó Trưởng khoa điều hành khoa Kinh tế và TS Lê Văn Thái, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý đồng chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

 

Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới và thực hiện các chính sách, chương trình xóa đói giảm nghèo đối với 62 huyện nghèo nhất, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với không ít thách thức mới đặt ra trước yêu cầu xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 

 

PGS.TS Lê Thị Thủy phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Tại Báo cáo đề dẫn, nhóm nghiên cứu đã đưa ra phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Các tiêu chí đo lường nghèo được xây dựng trên đánh giá về thu nhập, mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Trong đó, đưa ra cụ thể 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo cho vùng Tây Bắc là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công tác giảm nghèo ở vùng Tây Bắc hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về chính sách cũng như phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện.

 

Với tính cấp thiết đó, nhóm nghiên cứu đã cùng các nhà khoa học thảo luận tập trung vào các vấn đề: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo nói chung, ở vùng Tây Bắc nói riêng; Các khía cạnh xung quanh khái niệm giảm nghèo đa chiều bền vững; Mối quan hệ giữa đánh giá nghèo đơn chiều và nghèo đa chiều; Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc hiện nay; Đánh giá tính thực thi các chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững đang còn hiệu lực cho vùng Tây Bắc, khuyến nghị chính sách; Các vấn đề đặt ra cho công tác xóa đói giảm nghèo và phân tích, đánh giá, nhận diện và phân loại rõ từng đối tượng người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo và đưa ra giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc.

 

Với tinh thần trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệt tình của các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để sửa đổi nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ