Tin chi tiết

Thứ năm, 16:05 | 22/02/2018 GMT+7
Ngày 05/10/2017, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay”

 

HỘI THẢO

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CỦA CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN

NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY”

 

Ngày 05/10/2017, Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay”. TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ThS Tạ Thị Minh Phú, Phó Trưởng khoa  phụ trách khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì Hội thảo.

 

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó chú trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong tình hình hiện nay, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít các tổ chức cơ sở Đảng còn thấp.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Từ thực trạng đó, Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, xác định rõ 4 nhiệm vụ và giải pháp nhằm đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi trình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Trong đó nhấn mạnh nội dung giải pháp “Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh”.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí tuyên truyền và các nhà khoa học, giảng viên của Học viện Chính trị khu vực I.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học cùng tập trung thảo luận, trao đổi những ý tưởng, những suy nghĩ tâm huyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học đã được Ban Chủ nhiệm đề tài ghi nhận, tổng hợp nhằm hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc đã giao.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ