Tin chi tiết

Thứ sáu, 08:28 | 23/11/2018 GMT+7
Sáng 22/12/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới”

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam

tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới”

               

Sáng 22/12/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới” thuộc chương trình của đề tài cấp Bộ cùng tên do TS Ninh Thị Minh Tâm, Phó Trưởng khoa Kinh tế làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì. PGS. TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và PGS. TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế đến từ Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

TS Ninh Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, tham gia các Hiệp định FTA mới, nhất là các Hiệp định thế hệ mới - TPP, FTA với EU, Hàn Quốc và Liên minh Hải quan… mang tính toàn diện, cân bằng lợi ích, cam kết thị trường mở sâu rộng về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở mức cao và những cam kết về thể chế kinh tế thị trường, mua sắm công... nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh công bằng. Những cam kết trong các Hiệp định là những khung khổ, chuẩn mực để góp phần hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường hiện đại và thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới còn là một bước tiến trong thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là tại một khu vực đang diễn ra cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

 

Trong chỉ đạo thực tiễn, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta đã một mặt thu hẹp đầu mối, lựa chọn các lĩnh vực phù hợp với doanh nghiệp nhà nước; mặt khác, đổi mới cơ chế quản lý vĩ mô và vi mô đối với doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, về cơ bản đã tách quản lý vi mô doanh nghiệp nhà nước ra khỏi bộ máy quản lý hành chính nhà nước, giao quyền tự chủ khá rộng rãi cho bộ máy quán lý doanh nghiệp nhà nước, xác định khung khổ pháp lý vận hành bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khác, bước đầu thiết lập các mô hình tổ chức vi mô doanh nghiệp nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân và cơ quan nhà nước về các phương diện: hiệu quả kinh tế cá biệt, phân chia lợi ích, tính hợp lý của mô hình tổ chức đại diện cho phương thức sản xuất mới. Do vậy, Ban Chủ nhiệm đề tài xác định mục tiêu nghiên cứu tập trung vào đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về năng suất, chất lượng và hiệu quả cho các doanh nghiệp nhà nước trong chuỗi giá trị toàn cầu khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và chuyên gia kinh tế đã đóng góp ý kiến về: (1) Vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới; (2) Nhận diện các Hiệp định thương mại thế hệ mới và tác động của nó đến đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay; (3) Nội dung đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới; (4) Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam - thành tựu, hạn chế (bất cập) và nguyên nhân của hạn chế, bất cập; (5) Quan điểm định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

 

Hội thảo kết thúc vào sáng cùng ngày./.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ