Tin chi tiết

Thứ năm, 16:05 | 22/02/2018 GMT+7
Sáng ngày 27/01/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Cơ sở khoa học về mô hình và hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị trường” thuộc đề tài KX.01.14/16-20, do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Cơ sở khoa học về mô hình và hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với

dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị trường”

              

Sáng ngày 27/01/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Cơ sở khoa học về mô hình và hiệu quả đầu tư của nhà nước đối với dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị trường” thuộc đề tài KX.01.14/16-20, do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

 

PGS.TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện và PGS. TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đồng chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách đến từ Bộ Y tế; Đại học Kinh tế quốc dân; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Quản lý kinh tế Trung ương; Sở kế hoạch và đầu tư, Thành phố Hà Nội cùng các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Cung ứng các dịch vụ công cho xã hội là một trách nhiệm hết sức quan trọng của mọi Nhà nước, đây đồng thời cũng  là một chức năng quản lý xã hội quan trọng của Nhà nước. Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Thực hiện cơ chế thị trường và đẩy mạnh xã hội hóa với cung cấp các dịch vụ công. Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, giao quyền tự chủ phù hợp, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Chuyển từ cơ chế cấp phát sang đặt hàng và từ cấp kinh phí cho các đơn vị cung ứng sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Đối với những hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu, bao gồm dịch vụ y tế, giáo dục mà Nhà nước đang kiểm soát giá, phải đảm bảo công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá; tính đúng, tính đủ chi phí và thực hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công, nhất là các hình thức hợp tác công - tư. Bảo đảm bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Đa dạng các hình thức xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công như: thí điểm cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công; giao cộng đồng quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, tài sản của Nhà nước để kinh doanh cung ứng các dich vụ công và thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp công hoạt động như danh nghiệp công ích”.

 

 

Nhà khoa học phát biểu tại Hội thảo

 

Hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Song bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém trong đó có lĩnh vực cung ứng dịch vụ công, đặc biệt là cung ứng dịch vụ công thiết yếu. Mô hình đầu tư của nhà nước đối với dịch vụ công thiết yếu ở nước ta thiếu một chính sách đồng bộ, nhất là phát triển dịch vụ công thiết yếu trong tương quan tăng cường vai trò của nhà nước và điều tiết thị trường. Do đó, Ban Chủ nhiệm đề tài xác định mục tiêu nghiên cứu tập trung hệ thống hóa làm rõ cơ sở lý luận về mô hình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và hội nhập quốc tế; trên cơ sở đó đề xuất mô hình và giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi về mô hình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu.

 

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào các nội dung: (1) Các vấn đề lý luận về dịch vụ công thiết yếu, khái niệm, đặc điểm, phân loại dịch vụ công thiết yếu; (2) Các vấn đề lý luận về thị trường cung ứng dịch vụ công thiết yếu, khái niệm, đặc điểm, đặc thù thị trường cung ứng dịch vụ công thiết yếu; (3) Vai trò của dịch vụ công thiết yếu đối với sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; (4) Các cách tiếp cận về vai trò của Nhà nước và vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công thiết yếu và khắc phục những thất bại của thi trường cung ứng dịch vụ công thiết yếu; (5) Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu; (6) Mô hình đầu tư, hiệu quả đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu; (7) Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu, cũng như kinh nghiệm quốc tế, nhất là một số nước có điều kiện tương tự như Việt Nam về mô hình và hiệu quả đầu tư của Nhà nước cho các dịch vụ công thiết yếu, từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam.

 

Hội thảo kết thúc buổi sáng cùng ngày./.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ