Tin chi tiết

Thứ sáu, 14:36 | 22/03/2019 GMT+7
Ngày 19/10/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài:“Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

 

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017

“Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện

 miền núi phía Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

 

Ngày 19/10/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài:“Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cấp phòng của các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì, TS Phạm Hồng Quý làm Chủ nhiệm.

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên do PGS.TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I làm Chủ tịch cùng các ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

 

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Phạm Hồng Quý, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã khái quát được các vấn đề cơ bản về năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực công và khung năng lực cho lãnh đạo, quản lý khu vực công; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của năng lực lãnh đạo, quản lý và khung năng lực của cán bộ quản lý cấp phòng ở các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam; Sử dụng khung năng lực để phát hiện ra khoảng cách về năng lực của cán bộ cấp phòng; Đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý cấp phòng ở các huyện miền núi phía Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

 

TS Phạm Hồng Quý, Chủ nhiệm đề tài báo cáo

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Cúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để nghiệm thu cấp Bộ, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

 

Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá cao.

 

 

HC-TH