Tin chi tiết

Thứ hai, 17:01 | 29/10/2018 GMT+7
Ngày 28/10/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới”

 

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017

“Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới”

 

Ngày 28/10/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới”, do Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì, TS Ninh Thị Minh Tâm làm Chủ nhiệm.

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm 5 thành viên do PGS.TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I làm Chủ tịch, các ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài.

 

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở một số quốc gia và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; làm rõ nội dung các hiệp định thương mại thế hệ mới liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan; Nghiên cứu và đánh giá cơ chế chính sách thực thi của các hiệp định tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước nhằm rút ra hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; Đề tài cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện mới.

 

Phát biểu kết luận buổi đánh giá, nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Cúc đánh giá cao kết quả nghiên cứu và cho rằng Đề tài là một công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để nghiệm thu cấp bộ, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

 

Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá xếp loại khá.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ