Tin chi tiết

Thứ ba, 16:42 | 28/03/2017 GMT+7
Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016, đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I do TS. Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Nhật Bản.

 

ĐOÀN CÁN BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016, đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I do TS. Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại Nhật Bản.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tiến hành trao đổi, nghiên cứu với Trường đào tạo công chức địa phương (Local Authority Colledge), Viện hành chính công quốc gia (National Institute of Public Administration), Cơ quan nhân sự quốc gia (National Personnel Authority), tham quan, khảo sát thực tế tại Tokyo và  tỉnh Ibaraki.

 

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác của Học viện Chính trị khu vực 1 với các trường, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đã tìm hiểu được những cách thức, kinh nghiệm và mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Nhật Bản ở cấp trung ương và địa phương. Những nội dung này có giá trị tham khảo và nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Ngày 9/12 Đoàn về nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nhật Bản.                                               

Ths Nguyễn Thanh Bình, Ban QLĐT