Tin chi tiết

Thứ tư, 09:26 | 28/11/2018 GMT+7
Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2017, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực I gồm 6 thành viên, do TS. Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc học viện làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

ĐOÀN CÁN BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRUNG QUỐC

 

Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2017, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực I gồm 6 thành viên, do TS. Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc học viện làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

 

Hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

 

Ngày 25 tháng 9, hai đoàn đã tiến hành hội đàm. Sau khi điểm lại những thành tưu và tồn tại trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác hơn mười năm qua, hai bên đã trao đổi, phân tích sâu định hướng, phương pháp triển khai hợp tác trong thời gian tới và thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2022 trên các nội dung cơ bản sau: Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý các lĩnh vực của hai Học viện; hợp tác và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và tổ chức quản lý đào tạo; trao đổi kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ của hai Học viện; trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Cùng ngày, hai bên đã  tiến hành tọa đàm về nội dung xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn học và thiết kế bài giảng. Đại biểu hai đoàn đã tập trung trao đổi những kinh nghiệm cụ thể cũng như những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ của  mỗi bên.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Nhân dịp này, Đoàn được đối tác tổ chức đi làm việc và khảo sát tại Thành phố Thượng Hải, được tham quan mô hình áp dụng công nghệ thông tin mới của Học viện Hành chính Thượng Hải vào bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý thị trường chứng khoán trong tình hình mới, thăm và dự học tại phòng học ứng phó tình huống khẩn cấp, xử lý thông tin dư luận, bồi dưỡng tâm lý ...

 

Ngày 28 tháng 9, Đoàn về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc.

 

Ban HTQT