Tin chi tiết

Thứ ba, 16:20 | 03/02/2015 GMT+7
Chuyến đi của đoàn đã thu được thành công cơ bản kể cả trong nghiên cứu, trao đổi học thuật, khảo nghiệm thực tiễn và nhằm nâng cao trình độ góp phần hoàn thành tốt hơn trên cương vị công tác của mỗi người...

 

CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN CÁN BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TẠI NHẬT BẢN

 

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2014, từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2014, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I gồm 6 thành viên do PGS.TS Phạm Thành Dung làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Nhật Bản.

 

Trong thời gian làm việc đoàn đã trao đổi học thuật:

 

Thứ nhất, về nghiên cứu, trao đổi học thuật, đoàn đã thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra là nghiên cứu trao đổi với hai đối tác (Viện nghiên cứu chính sách công của Nhật Bản và Trường Đại học Tokyo)

 

Tại Viện nghiên cứu chính sách công, đoàn đã được nghe GS Masakiro Horic - một chuyên gia cao cấp về chính sách công của Viện NCCS công và của Nhật Bản giới thiệu về vị trí, ý nghĩa, những nhân tố tác động đến quá trình cải cách chính sách hành chính công. Đặc biệt GS đã giới thiệu những kinh nghiệm, kết quả cải cách hành chính, chính sách trong nông nghiệp, ngành đường sắt..., những kết quả kinh tế xã hội đã thu được và sức lan tỏa sang các ngành kinh tế khác tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời Trưởng đoàn Việt Nam trên tinh thần cởi mở trao đổi với GS về những vấn đề cải cách chính sách, kinh tế của Thủ tướng Nhật về những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong thực tiễn. Trao đổi về vấn đề Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện và bầu lại Hạ viện, với kết quả chiến thắng thuộc về Đảng dân chủ tự do của Thủ tướng ABe có tác động gì đến thực hiện chính sách kinh tế của Thủ tướng trong thời gian sắp tới. Đoàn cũng trao đổi với Giáo sư về vấn đề "Giải thích Hiến pháp Nhật trong thời điểm hiện nay, nhất là tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng của Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản mới đây thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia" ...

 

Đây là vấn đề dư luận trong nước cũng như khu vực rất quan tâm, cũng là vấn đề phức tạp nhạy cảm trong chính trường Nhật Bản hiện nay.

 

Trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, đoàn trao đổi cởi mở, thân thiện với Nhật Bản.

 

Trong buổi làm việc trao đổi học thuật với Viện đào tạo nhân tài Cao cấp và đào tạo giảng viên đại học thuộc Trường đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản do GS Purita Motôo dẫn đầu. Đoàn được GS giới thiệu lịch sử phát triển, trưởng thành, những thành tựu, hạn chế trong quá trình đào tạo. Đây là trường đại học tổng hợp có lịch sử ra đời từ năm 1877 có 10 trường thành viên bậc Đại học, 15 khoa sau đại học và 32 viện, trung tâm nghiên cứu. Trong đó cán bộ giảng dạy 3.889 người, cán bộ quản lý  và nhân viên 3 748 người, hiện có 30 000 học viên (đại học là 14 197, sau đại học 14 327 người). Trường đã có bề dày lịch sử đào tạo cán bộ công chức cấp cao cũng  như công chức chuyên nghiệp cho Nhật Bản trong nhiều năm qua (đã có 62 vị Thủ tướng đã được đào tạo ở trường). Về phía đoàn của Học viện cũng giới thiệu khái quát lịch sử, nhiệm vụ, chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học, những thành tựu đã đạt được. Hai bên trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo đội ngũ giảng viên, kết hợp tri thức khoa học với những kỹ năng nghề nghiệp sự phạm. Hai đoàn trao đổi học thuật trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, thân thiện và hiểu biết lẫn nhau, đáp ứng yêu cầu về học thuật hai bên cùng quan tâm, đặc biệt để lại tình cảm tốt đẹp giữa Học viện với Viện nghiên cứu chính sách công, với Trường đại học tổng hợp Tokyo.

 

Thứ hai, thời gian khảo sát thực tiễn ở một số nơi (công trình văn hóa, cơ sở kinh tế - xã hội,...), đoàn đều cảm nhận được những mặt tích cực của nước bạn như:

 

- Ý thức trách nhiệm công dân của người dân Nhật Bản rất cao, họ luôn ý thức về truyền thống, bản sắc dân tộc: cần cù, chịu khó, tiết kiệm. Chúng ta có thể thấy qua cử chỉ của người dân khi ra phố, chấp hành kỷ cương, luật giao thông, bảo vệ môi trường rất nghiêm túc.

 

- Kỷ luật lao động của cán bộ, công chức cũng như người lao động cũng rất nghiêm túc, trật tự và kỷ cương, ngăn nắp, lịch sự, thân thiện giữa mọi người.

 

- Cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp và quy củ, ý thức, trách nhiệm công dân rất cao.

 

Đây là những vấn đề mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận được, học hỏi những mặt tích cực, nâng cao hiểu biết, vốn sống thực tiễn để có thể góp phần thay đổi trong nhận thức cũng như trong hành động từ việc nhỏ nhất đến thực thi nhiệm vụ trong giảng dạy, nghiên cứu của mình tại Học viện, nâng cao ý thức và trách nhiệm công vụ của mỗi người.

 

Tóm lại, chuyến đi của đoàn đã thu được thành công cơ bản kể cả trong nghiên cứu, trao đổi học thuật, khảo nghiệm thực tiễn và nhằm nâng cao trình độ góp phần hoàn thành tốt hơn trên cương vị công tác của mỗi người. Đồng thời, để lại tình cảm thân thiện, hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn Học viện với các đối tác, các địa bàn mà đoàn đến.

 

Phan Thị Kim Soa - Phó Ban TCCB