Tin chi tiết

Thứ ba, 08:58 | 06/10/2015 GMT+7
Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN...
 

Thông tin văn bản số: Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Số ký hiệu

 

Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

 

Tên văn bản
 
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 
Ngày ban hành 22/4/2015
Ngày hiệu lực 22/4/2015
Loại văn bản

Thông tư liên tịch

 

Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ

 

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trương Chí Trung

Trần Quốc Khánh

Thứ trưởng
Tệp đính kèm

fileTTLT 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 

   

 

ST